Synonimy.pl

Jak powstał słownik synonimów?

Inspiracją do napisania słownika synonimów Gdy Ci słowa zabraknie był słownik synonimów ... angielskich Jerome Rodale’a The Synonym Finder. Słownik ten jest bardzo obszerny (ponad milion synonimów) oraz wygodny w użyciu: hasła ułożone są alfabetycznie, dzięki czemu można szybko dotrzeć do poszukiwanego słowa i jego synonimów.

Podobny słownik synonimów języka polskiego, który by łączył dużą ilość haseł i ich alfabetyczne ułożenie, nie był dostępny na rynku w latach 80., kiedy zdecydowałem się przystąpić do stworzenia takiego słownika.

Układając Gdy Ci słowa zabraknie starałem się uwzględnić jak największą liczbę haseł. Każde hasło opracowałem indywidualnie, rozróżniając ich odrębne znaczenia i nie ograniczając się tylko do słów bliskoznacznych, ale podając możliwie wiele zwrotów. Wybór synonimów jest bardzo bogaty; na przykład, do słowa szybko podaję ich 75, a do przymiotnika ostry znalazłem 121 słów i zwrotów bliskoznacznych.

W większości przypadków osobno potraktowałem czasowniki w formie dokonanej i niedokonanej oraz uwzględniłem formy zwrotne. Jeśli przymiotnik posiada odpowiadający mu przysłówek, to ten drugi został równie obszernie potraktowany. Przy hasłach rzeczownikowych podałem ich formy zdrobniałe i zgrubiałe. Słownik zawiera wyrazy przestarzałe, historyzmy oraz wulgaryzmy. Obok wyrazów, możliwie obszernie uwzględniłem również wyrażenia.

Słownik w wersji papierowej miał dwa wydania: pierwsze w 2005 roku, i drugie rozszerzone ponad 42 tys. haseł na około 1200 stronach. Oba nakłady są wyczerpane.

Codzienny kontakt z językiem stanowi stałe źródło nowych wpisów – a wersja internetowa słownika pozwala na stałe jego regularne uzupełnianie.

Statystyki wejść na stronę świadczą o tym, że słownik jest przydatny dla wszystkich, którzy mają do czynienia ze słowem pisanym.

Na pewno nie jest to praca doskonała, wybór haseł i dobór synonimów subiektywny, będę więc wdzięczny za wszelkie uwagi.

Wojciech Broniarek
Kontakt: [email protected]