Synonimy.pl

Synonimy do słowa łaskawie
1. wielkodusznie, wspaniałomyślnie, dobrotliwie, dobrodusznie, serdecznie, wyrozumiale, przychylnie, życzliwie, aprobująco, miłościwie, łaskawym okiem, z życzliwością, z sympatią
2. w zwrocie uprzejmościowymjeśli łaska, z łaski swojej