Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa łaskawie
1. wielkodusznie , wspaniałomyślnie , dobrotliwie , dobrodusznie , serdecznie , wyrozumiale , przychylnie , życzliwie , aprobująco , miłościwie , łaskawym okiem , z życzliwością , z sympatią
2. w zwrocie uprzejmościowym jeśli łaska , z łaski swojej