Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa ślepo
1. przen. bezkrytycznie , bezmyślnie , fanatycznie , gorliwie , zapamiętale , zagorzale , zaciekle , żarliwie , maniacko , maniakalnie , niewolniczo , bałwochwalczo , naiwnie