Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa Mesjasz
1. Jezus Chrystus , Zbawiciel , Odkupiciel , Wybawca , Zbawca , Wyswobodziciel , Galilejczyk , Baranek/ Pomazaniec/Syn Boży , Mistrz z Galilei/Nazaretu , Syn Cieśli/Człowieczy , Dobry Pasterz , Agnus Dei