Synonimy.pl

Synonimy do słowa Mesjasz
1. Jezus Chrystus, Zbawiciel, Odkupiciel, Wybawca, Zbawca, Wyswobodziciel, Galilejczyk, Baranek/ Pomazaniec/Syn Boży, Mistrz z Galilei/Nazaretu, Syn Cieśli/Człowieczy, Dobry Pasterz, Agnus Dei