Synonimy.pl

Synonimy do słowa aczkolwiek
1. jednak, wprawdzie, choć, chociaż, jakkolwiek, wszakże, skądinąd, mimo wszystko, mimo że, pomimo że, pomimo iż, podnacz, atoli