Synonimy.pl

Synonimy do słowa antenatka
1. protoplastka, podnpramatka, seniorka