Synonimy.pl

Synonimy do słowa aspołeczność
1. niezaangażowanie, bezideowość, niewrażliwość, bezduszność, znieczulica, obojętność, zobojętnienie, indyferencja, pasywność, bierność, egoizm, niechęć do czynu