Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa aspołeczność
1. niezaangażowanie , bezideowość , niewrażliwość , bezduszność , znieczulica , obojętność , zobojętnienie , indyferencja , pasywność , bierność , egoizm , niechęć do czynu