Synonimy.pl

Synonimy do słowa awersja
1. niechęć, wstręt, odraza, odium, obrzydzenie, niesmak, alergia, abominacja, repulsja, pogarda, wzgarda, antypatia, idiosynkrazja, ansa, resentyment, nieżyczliwość, nieprzychylność