Synonimy.pl

Synonimy do słowa cementować
1. betonować, zaprawiać, zal ewać zaprawą
2. przenumacniać, utrwalać, utwierdzać, łączyć, scalać, zespalać, jednoczyć, konsolidować, integrować, ugruntowywać, gruntować