Synonimy.pl

Synonimy do słowa chloroform
1. chemtrichlorometan