Synonimy.pl

Synonimy do słowa chromy
1. kulawy, kulejący, okulały, utykający, niepełnosprawny
2. kuternoga, kulawy, kaleka, pospkulas, pospkulawiec
3. przenułomny, niedoskonały, wadliwy