Synonimy.pl

Synonimy do słowa czort
1. diabeł, bies, czart, szatan, demon, belzebub, lucyfer, lucyper, mefisto, Boruta, Rokita, złe, zły, kaduk, nieczysty/złośliwy/zły duch, wódz złych duchów, upadły anioł, demon zła, książę/syn ciemności, moc/siła nieczysta