Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa detronizować
1. obalać , usuwać kogoś z tronu , pozbawiać kogoś tronu/władzy monarszej
2. przen degradować , zwyciężać , rozgramiać , pokonywać , zadawać komuś porażkę , sprowadzać kogoś do parteru