Synonimy.pl

Synonimy do słowa detronizować
1. obalać, usuwać kogoś z tronu, pozbawiać kogoś tronu/władzy monarszej
2. przendegradować, zwyciężać, rozgramiać, pokonywać, zadawać komuś porażkę, sprowadzać kogoś do parteru