Synonimy.pl

Synonimy do słowa eliminować
1. usuwać, wyłączać, wykluczać, rugować, odrzucać, odsiewać, przesiewać, odwalać, redukować, neutralizować, unieszkodliwiać, wykorzeniać, wypleniać, tępić, wyzbywać się, uwalniać się od czegoś, przeprowadzać eliminację