Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa gwara
1. żargon , dialekt , narzecze , slang , argot , socjolekt