Synonimy.pl

Synonimy do słowa gwara
1. żargon, dialekt, narzecze, slang, argot, socjolekt