Synonimy.pl

Synonimy do słowa hagiograficznie
1. bałwochwalczo, czołobitnie, pochlebnie, przypochlebnie, idealistycznie, bezkrytycznie, nieobiektywnie, na klęczkach/kolanach