Synonimy.pl

Synonimy do słowa hagiograficzny
1. pochwalny, bałwochwalczy, czołobitny, pochlebny, pochlebczy, przypochlebny, laurkowy, brązowniczy, panegiryczny, idealistyczny, bezkrytyczny, nieobiektywny