Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa i
1. oraz , również , jak równieź , też , jak też , a także , a ponadto , wraz , tudzież , plus
2. ani , nawet