Synonimy.pl

Synonimy do słowa i
1. oraz, również, jak równieź, też, jak też, a także, a ponadto, wraz, tudzież, plus
2. ani, nawet