Synonimy.pl

Synonimy do słowa jednosylabowy
1. jednozgłoskowy, monosylabiczny