Synonimy.pl

Synonimy do słowa jednoznaczność
1. niedwuznaczność, wyraźność, wyrazistość, czytelność, jasność, przejrzystość, stanowczość, dobitność, dosadność, oczywistość, zrozumiałość, klarowność, wymowność, namacalność, definitywność
2. np. wyrazówrównoznaczność, synonimiczność, synonimia, bliskoznaczność