Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa jeszcze
1. ponadto , dodatkowo , na dodatek , oprócz tego , prócz tego , poza tym , na dobitek/dobitkę
2. ciągle , wciąż , nadal , w dalszym ciągu