Synonimy.pl

Synonimy do słowa jeszcze
1. ponadto, dodatkowo, na dodatek, oprócz tego, prócz tego, poza tym, na dobitek/dobitkę
2. ciągle, wciąż, nadal, w dalszym ciągu