Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kapłaństwo
1. duszpasterstwo , służba boża/ludowi bożemu , urząd kapłana , stan duchowny/kapłański