Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kaznodziejstwo
1. homiletyka , duszpasterstwo
2. przen. mentorstwo , rezonerstwo , moralistyka , moralizatorstwo , moralizowanie , nawracanie , pouczanie
3. przen. krasomówstwo , oratorstwo , retoryka , elokwencja , wymowność , talent oratorski , dar słowa , łatwość wysławiania się , zacięcie krasomówcze