Synonimy.pl

Synonimy do słowa kaznodziejstwo
1. homiletyka, duszpasterstwo
2. przen.mentorstwo, rezonerstwo, moralistyka, moralizatorstwo, moralizowanie, nawracanie, pouczanie
3. przen.krasomówstwo, oratorstwo, retoryka, elokwencja, wymowność, talent oratorski, dar słowa, łatwość wysławiania się, zacięcie krasomówcze