Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kaznodziejstwo
1. homiletyka, duszpasterstwo
2. przen.mentorstwo, rezonerstwo, moralistyka, moralizatorstwo, moralizowanie, nawracanie, pouczanie
3. przen.krasomówstwo, oratorstwo, retoryka, elokwencja, wymowność, talent oratorski, dar słowa, łatwość wysławiania się, zacięcie krasomówcze