Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kiedyś
1. niegdyś , dawniej , wcześniej , pierwotnie , raz , drzewiej , ongi , ongiś , onegdaj , het , jednego/pewnego razu , swego czasu , w przeszłości
2. w przyszłości