Synonimy.pl

Synonimy do słowa kilkakrotnie
1. kilkukrotnie, kilkakroć, parokrotnie, nierzadko, nieraz, niejednokrotnie, kilka razy, co i raz, raz i drugi