Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kilkakrotnie
1. kilkukrotnie , kilkakroć , parokrotnie , nierzadko , nieraz , niejednokrotnie , kilka razy , co i raz , raz i drugi