Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kodyfikacja
1. uporządkowanie , unormowanie , uregulowanie , systematyzacja , usystematyzowanie , standaryzacja