Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa komentator
1. felietonista , recenzent , krytyk , cenzor , obserwator , publicysta , sprawozdawca , interpretator , objaśniacz , glosator , egzegeta