Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kompromisowość
1. ugodowość , bezkonfliktowość , spolegliwość , elastyczność , ustępliwość , pokojowość , łatwość dostosowania się