Synonimy.pl

Synonimy do słowa kompromisowość
1. ugodowość, bezkonfliktowość, spolegliwość, elastyczność, ustępliwość, pokojowość, łatwość dostosowania się