Synonimy.pl

Synonimy do słowa konfidencjonalnie
1. poufale, przyjacielsko, intymnie, kordialnie, familiarnie, swojsko, poufnie
2. sekretnie, poufnie, tajnie, niejawnie, półjawnie, nieoficjalnie, półoficjalnie, zakulisowo, w zaufaniu, na osobności, na stronie, bez rozgłosu, przy drzwiach zamkniętych