Synonimy.pl

Synonimy do słowa koniecznie
1. bezwzględnie, bezwarunkowo, nieodzownie, obowiązkowo, obligatoryjnie, bez względu na cenę/cokolwiek, za wszelką cenę, za jaką bądź cenę