Synonimy.pl

Synonimy do słowa konsekwencja
1. następstwo, skutek, skutki, implikacja, efekt, wynik, rezultat, produkt, owoc, plon, pokłosie, kara, cena
2. konsekwentność, metodyczność, systematyczność, celowość, wytrwałość, uporczywość, spójność, niezmienność