Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa konsekwencja
1. następstwo , skutek , skutki , implikacja , efekt , wynik , rezultat , produkt , owoc , plon , pokłosie , kara , cena
2. konsekwentność , metodyczność , systematyczność , celowość , wytrwałość , uporczywość , spójność , niezmienność