Synonimy.pl

Synonimy do słowa kontrolerka
1. inspektorka, rewidentka, lustratorka, wizytatorka, brakarka, bileterka