Synonimy.pl

Synonimy do słowa korzystać
1. wykorzystywać, wyzyskiwać, dyskontować, profitować, mieć pożytek z czegoś, doświadczać/ odnosić korzyści, odcinać kupony od czegoś, czerpać zyski z czegoś, spijać śmietankę po kimś/z czegoś
2. używać, użytkować, eksploatować, posługiwać się, posiłkować się, czynić/robić użytek z czegoś