Synonimy.pl

Synonimy do słowa krajowy
1. rodzimy, podn.ojczysty, narodowy, ogólnonarodowy, państwowy, ogólnopaństwowy, wewnątrzkrajowy, wewnętrzny