Synonimy.pl

Synonimy do słowa lewicowiec
1. socjalista, socjaldemokrata, laburzysta, komunista, komuch, l ewak, marksista, bolszewik, leninowiec, stalinowiec, stalinista, socjał