Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa lewicowiec
1. socjalista , socjaldemokrata , laburzysta , komunista , komuch , l ewak , marksista , bolszewik , leninowiec , stalinowiec , stalinista , socjał