Synonimy.pl

Synonimy do słowa linijka
1. liniał, linia, lineał, miarka, przymiar liniowy
2. pot.wiersz, wers, linia, rządek