Synonimy.pl

Synonimy do słowa list
1. liścik, pismo, nota, notatka, memo, epistoła, poczta, korespondencja, przesyłka, mail, e-mail, gryps, aide-mémoire