Synonimy.pl

Synonimy do słowa lista
1. spis, wykaz, zestawienie, wyszczególnienie, katalog, indeks, ewidencja, rejestr, repertorium, litania