Synonimy.pl

Synonimy do słowa maluczki
1. książk.podn.a.
2. przeciętny, nieszczególny, nieosobliwy, skromny, szary, niepozorny
3. szarak, szaraczek, szary obywatel, zwykły zjadacz chleba