Synonimy.pl

Synonimy do słowa mass media
1. publikatory, media, środki masowego przekazu/ masowej informacji, "prasa, radio i telewizja", czwarta władza, środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, "prasa, radio, telewizja i internet", "prasa, radio, telewizja, internet, książka, film, kino i plakat", żart.przekaziory