Synonimy.pl

Synonimy do słowa masy
1. lud, ludność, ludzie, społeczeństwo, obywatele, mieszkańcy, współcześni, naród, ciżba, szerokie kręgi społeczne