Synonimy.pl

Synonimy do słowa metafizyczny
1. pozazmysłowy, nadzmysłowy, tajemniczy, zagadkowy, niezrozumiały, niepoznawalny, niezbadany, nieprzenikniony, niezgłębiony, nieogarniony, niedocieczony, nieodgadniony, niedostępny zmysłom