Synonimy.pl

Synonimy do słowa możnowładztwo
1. hist.magnateria, arystokracja, możni, wysoka szlachta rodowa, stan wyższy, warstwa najwyższa, rody magnackie, ogół możnowładców