Synonimy.pl

Synonimy do słowa na wstępie
1. najpierw, na początku, przede wszystkim, po pierwsze, w pierwszej kolejności, wpierw, pierw, pierwej, wprzód, najprzód, najsampierw