Synonimy.pl

Synonimy do słowa nadawać się
1. kwalifikować się, odpowiadać, konweniować, pasować, przechodzić, być odpowiednim, czynić zadość wymaganiom