Synonimy.pl

Synonimy do słowa narcyzm
1. samouwielbienie, samozachwyt, samoubóstwienie, egotyzm, egocentryzm, sobkostwo, idiolatria, autofilia, samolubstwo, miłość własna