Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa narcyzm
1. samouwielbienie , samozachwyt , samoubóstwienie , egotyzm , egocentryzm , sobkostwo , idiolatria , autofilia , samolubstwo , miłość własna