Synonimy.pl

Synonimy do słowa następować
1. pot.nadeptywać, przydeptywać, deptać, stawać
2. dochodzić do skutkuwydarzać się, pojawiać się, nadchodzić, przychodzić, nastawać
3. atakować, nacierać, najeżdżać, napadać, uderzać, przeć, rzucać się, targać się, porywać się, opadać, nachodzić, wdzierać się zbrojnie, przypuszczać atak