Synonimy.pl

Synonimy do słowa nawiązać
1. odnieść się, odwołać się, powołać się, podchwycić, nawrócić, sięgnąć do czegoś
2. np. współpracęwznowić, zacząć, rozpocząć, zawiązać, zadzierzgnąć