Synonimy.pl

Synonimy do słowa nierównomierny
1. nierytmiczny, arytmiczny, niemiarowy, nieregularny, niejednostajny, nierówny, niesystematyczny, niesymetryczny, asymetryczny, nieproporcjonalny, niejednolity, niejednakowy, nieidentyczny, zmienny, skokowy, chaotyczny, przerywany, odmienny, kapryśny, niejednaki