Synonimy.pl

Synonimy do słowa nietrwale
1. chwilowo, tymczasowo, przejściowo, prowizorycznie, efemerycznie, kapryśnie, na pewien czas